Ontwikkeladvies: inzicht in je positie op de arbeidsmarkt

Doel en inhoud

Doel van het Ontwikkeladvies is om je kansen op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken en te vergroten. Bij HSP coaching krijgt natuurlijk ook je hoogsensitiviteit een plek: bij het advies zelf en bij onze werkwijze.

Het Ontwikkeladviestraject heeft een vastgestelde inhoud. Daarbij horen een arbeidsmarktscan en minimaal vier contacturen voor adviesgesprekken, leidend tot een persoonlijk ontwikkelplan.

Arbeidsmarktscan

Het doel van de arbeidsmarktscan is om je kennis te laten maken met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is, gebaseerd op je kennis, vaardigheden, competenties, houding, drijfveren en leervermogen. Je brengt daartoe je arbeidsmarktpositie in kaart. De gegevens over jezelf voer je online in. Ze worden vergeleken met gegevens uit databases van vacatures, beroepen en opleidingen. Je krijgt inzicht in kansrijke opties waarmee je matcht.

De scan wordt digitaal afgenomen en teruggekoppeld. Dit onderdeel is niet specifiek gericht op hoogsensitiviteit. Dat neemt niet weg dat je waardevolle inzichten kunt krijgen in je situatie op de arbeidsmarkt. 

Adviesgesprekken

De onderwerpen tijdens de ontwikkeladviesgesprekken zijn:

  • je situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven;
  • je persoonsprofiel (waaronder competenties, kwaliteiten, vaardigheden, voorkeuren voor arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke);
  • je toekomstoriëntatie;
  • relevante informatiebronnen.

Kosten en subsidie

Het Ontwikkeladvies is bedoeld voor particulieren en kost € 700,- incl. BTW.
De vergoeding van het Ontwikkeladvies door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 2 september 2020 stopgezet: het maximum aantal aanvragen was toen bereikt.

Je kunt het traject nog steeds op eigen kosten doorlopen, je kunt je werkgever vragen het te vergoeden, of je kunt je voorinschrijven voor de subsidieronde van 2021 (daar is momenteel nog niets over bekend).

Het Ontwikkeladvies door HSP coaching

Om je hoogsensitiviteit een plek te geven in dit traject en ervoor te zorgen dat je goed bij jezelf blijft, omvat het ontwikkeladvies bij HSP coaching twee adviesgesprekken van anderhalf uur, buiten in een natuurgebied. Lekker wandelen, uitwaaien, je laten inspireren en samen reflecteren. We kiezen de locaties in overleg; er zijn mogelijkheden in Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland.

Daarnaast zijn er drie bijeenkomsten op afstand (bellen/Skypen/Zoom e.d. naar keuze): een kennismaking/introductie van een half uur en na elke wandeling een opvolgsessie van drie kwartier.

In de adviesgesprekken zit onze ruimte om betekenis te geven aan de resultaten uit de scan en daarbij je hoogsensitiviteit te betrekken.

Praktische informatie en aanmelden

Wil je samen met mij op pad? Je loopbaan een impuls geven met dit ontwikkeladvies? Meld je dan per mail aan.

Het Ontwikkeladvies omvat:

  1. een kennismaking/introductie van een halfuur via Skype/Zoom/telefoon e.d.
  2. twee advieswandelingen van anderhalf uur op een mooie locatie (in overleg te kiezen in Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland).
  3. na elke wandeling een opvolgsessie van drie kwartier via Skype/Zoom/telefoon e.d.
  4. een online af te nemen uitgebreide vragenlijst, resulterend in een persoonlijke "arbeidsmarktscan".

Het kost € 700,- incl BTW voor particulieren. Je kunt je werkgever vragen of je het mag declareren.

Voorinschrijving 2021

De subsidiepot van 2020 was razendsnel leeg. Je kunt je per mail voorinschrijven voor de subsidieronde van 2021. Vermeld in je mail je volledige voor- en achternaam, e-mailadres en geboortedatum. Ik houd je op de hoogte van belangrijke informatie, bijvoorbeeld als data en inhoud helder zijn. Zodra de subsidie-inschrijving 2021 start, zorg ik voor je registratie.