Terugkomen in werk door eerst terug te komen bij jezelf

Ben je bezig met re-integratie en wil je daarbij je hooggevoeligheid betrekken? Samen spreken we een traject af waarbij je zelf, met al je gevoeligheden, centraal staat.

Mogelijke onderdelen van je re-integratietraject:

  1. de behoefte aan herstel en de wijze waarop je dat bereikt: hoe zorg ik voor mijzelf en gebruik ik mijn energie?
  2. de manier waarop je met jezelf omgaat: hoe heb ik minder last van mijn sensitiviteit?
  3. de manier waarop je met je werk en werkomgeving omgaat: hoe functioneer ik beter?
  4. de toekomstige werkrichting die je inslaat: wat voor werk past bij mij?
  5. hoe realiseer ik re-integratie buiten de eigen organisatie? Hoe presenteer ik mij op de arbeidsmarkt?
  6. omgaan met gevoelens van spanning en verlies die kunnen spelen bij ziekte, ontslag, verandering, re-integratie.

Een traject hoeft niet alle genoemde onderdelen te omvatten, of kan eigen thema's bevatten: het is maatwerk. De omvang en samenstelling hangt ook af van de situatie waarin je zit, zoals de duur van de ziekmelding en al ingezette begeleiding.

"De reden om voor Luc de Boer te kiezen was vooral omdat zijn aanpak anders is dan van de meeste re-integratiebedrijven.
Door veel vragen te stellen en af en toe heel direct te zeggen wat hij van iets vond, liet hij me flink nadenken over de besproken onderwerpen. Niet alleen nadenken, ook actie ondernemen. Zijn aanpak is met recht toekomstgericht te noemen. Niet wroeten in het verleden, maar vooral kijken naar wat er nu is en wat zou je willen dat er is in de toekomst."

Re-integratie "tweede spoor"

Het doel bij een re-integratietraject "tweede spoor" is dat je buiten de eigen organisatie passend werk vindt. De werkgever en werknemer hebben een inspanningsverplichting die moet voldoen aan de eisen die het UWV stelt. HSP coaching heeft jarenlange ervaring opgebouwd met werkgeverstrajecten (1e of 2e spoor).
De begeleiding is helemaal afgestemd op je sensitiviteit. Zodat je de draai kunt maken "van buitenstebinnen naar binnenstebuiten" en weer grip, vertrouwen en een krachtige basis ontwikkelt. Van daaruit onderneem je activiteiten om nieuw werk te realiseren. De samenwerking is gebaseerd op een uitgebreid re-integratieplan dat een brug slaat tussen de belangen van alle betrokkenen (werknemer, werkgever, UWV, verzekeraar).
Meer weten? Download het informatieblad:

HSP coaching | traject re-integratie tweede spoor

"Ik heb altijd het gevoel gehad dat je mij serieus nam, zonder oordeel. Je zei dat het proces om mij draaide en zo voelde het ook. 
Dit was voor mij van groot belang, zeker op het moment dat alles om mij heen wankelde. Erg prettig is ook jouw inzicht in de HSP-kwaliteiten en beperkingen. Vooral in combinatie met een nuchtere blik bracht dit naast herkenning en begrip ook een praktische toepasbaarheid voor mij. Ik ben langzaam geïntegreerd in mijn oude functie, die heel geleidelijk over is gegaan in het werken in mijn nieuwe functie en het starten van een eigen praktijk aan huis. De nieuwe functie loopt goed en ook de eigen praktijk loopt inmiddels!"

Begeleiding bij burnout vanuit hooggevoeligheid

Een burnout is een vervelende en vaak ingrijpende ervaring. Je bent tot stilstand gebracht. Uitgeput. Alles is teveel. Dat kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en onzekerheid. "Wat is er aan de hand", "wat gaat dit betekenen" en "hoe lang gaat dit duren" zijn enkele van de vragen die opkomen. Sommigen ervaren de burnout ook als de start van een noodzakelijke verandering, een keerpunt in het leven.

Vanuit hooggevoeligheid kun je een ander begrip ontwikkelen van je burnout. Via re-integratiebegeleiding van HSP coaching kun je werken aan een succesvolle terugkeer vanuit je burnout.

"Door Luc kreeg ik na een burn-out weer grip op mijn re-integratietraject. Ik kreeg ik inzicht in wat wel en niet bij mij past. Met als resultaat dat ik concrete stappen heb gezet en het fundament voor een eigen bedrijf heb gelegd. Mijn droom wordt nu werkelijkheid!"

Meer weten? Boek online een kennismakingsgesprek of neem contact op.